Salsa de Los Angeles

Rodzaj salsy która powstała w Stanach Zjednoczonych. Jej główną cechą jest to iż prowadzona jest 'po linii' dzięki ważnemu krokowi zwanemu cross body lead. Sposób ten wytworzyły warunki parkietowe. Rozumiejąc, że para tańcząca po linii, a nie okręgu zajmuje mniej miejsca. Oczywiście, nie bez znaczenia jest wpływ stylu z Nowego Yorku (wywodzącego się już z lat 50), w którym to cross body lead był ważnym elementem. Ten rodzaj salsy jest bogaty w obroty i właściwie polega na przyswajaniu kombinacji obrotów. Występują też tzw. Shines, czyli krótkie akcje ozdobników wykonywane nogami. Są one nie unormowane i niesklasyfikowane, w odróżnieniu od 'pasos' kolumbijskich.